Ontstaan
VZW Kalliope werd opgericht in augustus 2007, toen enkele ouders elkaar vonden rond eenzelfde problematiek: allen hadden een adolescente zoon of dochter met een matige mentale en/of fysische beperking. De ouders wilden voor hun kinderen een warme toekomst in een veilige woonomgeving, maar botsten telkens weer op een muur van lange wachtlijsten bij het zoeken naar een home of naar een dagbegeleiding in een aangepast dagcentrum.

Een idee ontstond: laten we een Kalliope-huis bouwen, waar onze kinderen mits de nodige begeleiding zelfstandig kunnen wonen. En met deze gedachte werd de VZW Kalliope geboren.

Dankzij het enthousiasme van die ouders bleef Kalliope geen vage droom, maar werd het een concreet project. De vele administratieve taken werden afgewerkt.

Vandaag, negen jaar later, zijn we heel blij dat we eindelijk een locatie voor ons ‘Kalliope huis’ hebben gevonden.

http://www.hetkalliopehuis.be/

Financiële steun
Maar de weg is nog lang.
Daarom is Kalliope op zoek naar financiële ondersteuning.

U kan helpen om onze ‘Kalliope’ kinderen een veilig en warm nest aan te bieden via een storting op:

de rekening van het-Kalliope-huis:
IBAN BE81 7370 4697 5224 (BIC KREDBEBB)
met vermelding: "Gift Het Kalliope-huis"


Voor stortingen vanaf € 40 euro op het-kalliope-huis krijgt u een fiscaal attest.